Saksiri Privilege

บ้านสวนอบอวลรัก

เปิด 07:00 - 15:30 น.
พิกัด : นิคมพัฒนาซอย12
โทร. 061-428-9145

ขนำไร่ชายน้ำ

เปิด 10.00 - 21.00 น.
พิกัด : มะขามคู่-บ้านฉาง
โทร. 081-305-9286

JJ Bakery House

เปิด 07.30 - 16.00 น.
พิกัด : นิคมพัฒนาซอย 3 สาย 15
โทร. 092-624-3501

รับซื้อที่ดิน

กรอกข้อมูลเพื่อเสนอขายที่ดิน

PDPA

บริษัท ดับบลิวที แลนด์ เดเวลอปเม้นท์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความสนใจในการใช้บริการของเรา บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้บังคับกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งใช้บริการ ทำธุรกรรม หรือร่วมกิจกรรมใดๆ โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการในเครือของบริษัท ได้แก่ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย (Social Media) และช่องทางอื่นๆ ในอนาคต โดยมีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยท่านสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565   อ่านต่อ…

 

 

ให้เราช่วยวางแผนการเงิน เพื่ออนาคตที่ดีกว่า พร้อมรับทุกข้อเสนอ

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

อยากมีบ้าน แต่ติดปัญหา ปรึกษาเราสิคะ